skip to Main Content
Work in progress

UNDER CONSTRUCTION

Bent u beroepsbeoefenaar? Overweeg een LLP!

Deze unieke rechtsvorm combineert:

Fiscale transparantie
Beperkte aansprakelijkheid

Vele zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn maat in een maatschap of vennoot in een v.o.f. In deze samenwerkingsverbanden zijn de maten evenredig en de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Dit is onnodig.

Om een dergelijk risico in privé te voorkomen biedt de LLP uitkomst. Deze rechtsvorm heeft een unieke structuur, met het aantrekkelijke kenmerk van de B.V. (beperking van de aansprakelijkheid) én het grote voordeel van de personenvennootschap (fiscale transparantie). De zelfstandige beroepsbeoefenaar is daarbij verzekerd van de fiscale ondernemersfaciliteiten.

Geschiedenis van de LLP

In het Verenigd Koninkrijk is de LLP in 2000 ingevoerd met de intentie te worden gebruikt door beroepsbeoefenaren zoals advocaten, fysiotherapeuten, accountants of medische specialisten.

Niet voor niets zijn de voordelen van de LLP de afgelopen jaren ook bij grote vooraanstaande Nederlandse maatschappen niet onopgemerkt gebleven. Ernst & Young Accountants LLP en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP kozen in 2008 al voor deze rechtsvorm. Ondertussen zijn de in Nederland gevestigde LLP’s volledig geaccepteerd door de KvK, Belastingdienst en banken.

Oprichting en inschrijving

De LLP wordt in het Verenigd Koninkrijk opgericht door ten minste twee members. Dit kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn. Er is geen sprake van een verplichte kapitaalvolstorting en er zijn geen statuten. De oprichting duurt één dag.

Bij vestiging in Nederland moet de LLP bij de KvK worden ingeschreven. Alle members en de inhoud van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid worden dan geregistreerd. De LLP heeft gedurende haar bestaan enkele registratie- en publicatieverplichtingen, maar deze kunnen u geheel uit handen worden genomen.

Organisatievorm

De LLP kan worden getypeerd als een kapitaalvennootschap met enkele trekken van een personenvennootschap. Het heeft de flexibele structuur van een maatschap of v.o.f., maar dan zonder aansprakelijkheid van de members. De LLP bezit rechtspersoonlijkheid en kan zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen, activa in eigendom hebben en personeel in dienst nemen. De verhouding tussen de LLP en haar members én tussen de members onderling kan worden beheerst door een overeenkomst. Bestaande v.o.f.- of maatschapafspraken kunnen onverkort worden voortgezet. Op deze LLP-overeenkomst kan het Nederlandse recht van toepassing worden verklaard.

Beperkte aansprakelijkheid met een LLP

Members zijn beperkt aansprakelijk, namelijk tot de hoogte van hun inbreng in de LLP. Heeft de LLP schulden, dan kunnen de crediteuren slechts aanspraak maken op het vermogen van de LLP en niet op het privévermogen van de members. Dit behoudens uitzonderingen zoals bestuurdersaansprakelijkheid

Fiscale transparantie

De LLP is niet vennootschapsbelastingplichtig, maar fiscaal transparant. Zoals bij personenvennootschappen geschiedt de heffing van de winstbelasting op het niveau van de members. Natuurlijke personen dienen inkomstenbelasting te betalen over het hun toekomende winstaandeel. Zij kunnen mogelijk profiteren van de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals MKB-vrijstelling, zelfstandigen- en startersaftrek. Als de members B.V.’s zijn zal hier vennootschapsbelasting van toepassing zijn. Nog een voordeel: de gebruikelijkloonregeling/het DGA-salaris is niet van toepassing.

Verantwoording

De LLP is een relatief nieuwe buitenlandse rechtsvorm. Dit vraagt om extra aandacht. Beschikbare ‘legal opinions’ van de KvK en van een vooraanstaand Engels advocatenkantoor onderbouwen onze juridische en fiscale standpunten. Ook de belastingdienst heeft de LLP beoordeeld en bevestigt op haar website, op de lijst van gekwalificeerde buitenlandse samenwerkingsverbanden, de fiscale transparantie, beperkte aansprakelijkheid en de rechtspersoonlijkheid.

Waarom zou u uzelf tekort doen?
De LLP kan uw eerste goede voornemen zijn voor 2019!
Back To Top