skip to Main Content
Work in progress

UNDER CONSTRUCTION

Fiscaal transparant

Fiscaal transparant betekent dat de LLP niet zelfstandig belastingplichtig is, maar dat de leden belastingplichtig zijn ofwel IB i.p.v. VPB indien er sprake is van natuurlijke personen. Fiscale transparantie bepaalt echter niet hoe de LLP resultaten bij de leden worden betrokken in de IB-heffing.

De wijze van heffing vindt plaats volgens de regels van IB. De fiscale transparantie behelst de objectieve onderneming, terwijl voor toepassing van de ondernemersfaciliteiten ook het subjectieve ondernemersbegrip van toepassing moet zijn. Het zijn van member in een LLP impliceert niet automatisch dat er gebruik kan worden gemaakt van de IB-ondernemersfaciliteiten maar sluit dat ook niet uit.

Als men geen aanvullende zaken regelt zal een member, behoudens dat hij reeds op grond van andere activiteiten kwalificeert als IB-ondernemer of aan overige voorwaarden van de Wet IB voldoet, worden aangemerkt als winstgenieter.

Wij zijn echter van mening dat indien er echter speciale afspraken, aanpassingen of bepalingen worden bepaald of overeengekomen, dat een member kan kwalificeren als IB ondernemer met alle fiscale voordelen van dien. Let op, dit is subjectief en zal op case by case basis moeten worden afgestemd.

De UK LLP is in 2017 van de lijst van gekwalificeerde buitenlandse samenwerkingsverbanden gehaald. Daarom dient de behandelfunctionaris (Vpb) bij de belastingdienst de fiscale status voor te leggen aan de kennisgroep ‘Belastingplicht en Kwalificatie Rechtsvormen’. Tot op heden is men nog altijd bij onze relaties tot de conclusie gekomen dat de LLP fiscaal transparant is en er geen sprake is van vpb-plicht.

Waarom zou u uzelf tekort doen?
De LLP kan uw eerste goede voornemen zijn voor 2019!

Fiscale zekerheid

Voor beroepsbeoefenaren kan Kleijsen, Cortenbach & Kuijpers LLP (KCK) fiscale zekerheid bieden!

Het fiscale standpunt is door de Commissie Constructie Bestrijding en Kennisgroep Winstfaciliteiten en Firmaproblematiek beoordeeld en getoetst, zodat we kunnen stellen dat dit door KCK op het hoogst mogelijke landelijke niveau met de Belastingdienst is afgestemd.

Voor de goede orde melden wij dat, ondanks andere berichten uit de markt, een niet beroepsbeoefenaar (zonder specifieke aanpassingen) in geen geval als IB ondernemer zal worden gezien op grond van deelname aan de LLP!

Hoewel wij van mening zijn dat er ook mogelijkheden voor IB ondernemerschap moeten zijn voor niet beroepsbeoefenaren, indien er speciale aanpassingen worden gerealiseerd, zal dit op case by case basis met de Belastingdienst moeten worden afgestemd. Wij blijven ons onverkort inzetten om ook deze groep ondernemers in staat te stellen om IB ondernemersfaciliteiten te kunnen genieten.

Back To Top