skip to Main Content

Fiscale overweging

De LLP wordt als fiscaal transparante rechtspersoon aangemerkt. Wij zijn in het bezit van een brief van de Belastingdienst voor een concreet goedgekeurde fiscale situatie waarbij ook het IB-ondernemerschap voor de members wordt bevestigd. Ook beschikken wij over een standpunt van de Belastingdienst waarin het IB-ondernemerschap niet wordt erkend. Beide standpunten snijden hout en het komt aan op de details en niet op de oprichting van de LLP!

Ons kantoor heeft studie verricht naar de Engelse LLP. Als gevolg daarvan beschikken wij over een omvangrijke inhoudelijke en praktische kennis omtrent de (on)mogelijkheden van de LLP. Onze kennis, informatie en standpunten kunnen uitgebreid worden gestaafd met externe legal opinons van (internationaal) gerenommeerde externe onafhankelijke partijen. Op verzoek kunnen wij deze informatie ter beschikking stellen aan onze relaties.

Visie

Fiscaal transparant betekent dat de LLP niet zelfstandig belastingplichtig is, maar dat de leden belastingplichtig zijn ofwel IB (inkomstenbelasting) i.p.v. VpB (vennootschapsbelasting) indien er sprake is van natuurlijke personen. Fiscale transparantie bepaalt echter niet hoe de LLP resultaten bij de leden worden betrokken in de IB-heffing.

De wijze van heffing vindt plaats volgens de regels van IB. De fiscale transparantie behelst de objectieve onderneming, terwijl voor toepassing van de ondernemersfaciliteiten ook het subjectieve ondernemersbegrip van toepassing moet zijn. Het zijn van member in een LLP impliceert niet automatisch dat er gebruik kan worden gemaakt van de IB-ondernemersfaciliteiten maar sluit dat ook niet uit.

Als men geen aanvullende zaken regelt zal een member, behoudens dat hij reeds op grond van andere activiteiten kwalificeert als IB-ondernemer of aan overige voorwaarden van de Wet IB voldoet, worden aangemerkt als winstgenieter. Indien er echter speciale afspraken, aanpassingen of bepalingen worden bepaald of overeengekomen, zijn wij van mening dat een member kan kwalificeren als IB ondernemer met alle fiscale voordelen van dien. Wij bieden onze cliënten zekerheid vooraf zonder financieel risico!

Waarom zou u uzelf tekort doen?
De LLP kan uw eerste goede voornemen zijn voor 2019!

Belangrijk!

De keuze voor een rechtsvorm van een onderneming dient weloverwogen te worden genomen en dient gebaseerd te zijn op juiste en complete informatie. Het is belangrijk om niet alleen af te gaan op informatie van een partij die een bepaald (financieel) belang heeft bij uw keuze daaromtrent, zulks zeker niet indien er nog niet voldoende objectieve publieke informatie voorhanden is.

Ter voorkoming van onaangename praktijkervaringen adviseren wij in zijn algemeenheid om alle kwesties op voorhand af te (laten) stemmen op de individuele ondernemerssituatie.

Wij zijn bereid om onze cliënten ‘no cure no pay’ hieromtrent te adviseren. Dat wil zeggen geen fiscale goedkeuring voor uw situatie = geen declaratie!

Is uw adviseur daar ook toe bereid?

Back To Top