skip to Main Content

1. Algemeen: Afstempelen en onbelast uitkeren

2. Voorwaarden

  • besluit Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • uitkeringstoets/balanstest met goedkeurend besluit van de directie
  • juridische financiële gevolgen (aansprakelijkheid bestuurder)
  • speciale aandacht: pensioen- en lijfrenteverplichtingen

3. Nieuwe integraal gewijzigde statuten

4. Bijkomende voordelen kapitaalsvermindering én…. hoe eerder, hoe beter

  • Actualisering statuten met update naar nieuwe wetgeving
  • Direct geld ter beschikking in privé (met betere (spaar)rente mogelijkheden)
  • Verlaging van het risicokapitaal in uw BV
  • Verlaging vennootschapsbelasting (omdat u minder rendement behaalt in uw BV)

5. Procedure KCK Adviesgroep

6. FAQ

Back To Top