skip to Main Content

Procedure van de KAPITAALSVERMINDERING en de begeleiding door KCK adviesgroep (KCK)

In chronologie, na getoonde interesse:

 1. KCK doet eerstelijns onderzoek naar het aandelenkapitaal, de ogenschijnlijke haalbaarheid van uw BV en controleert deze op zichtbare onvolkomenheden;
 2. KCK levert u, als potentiële client na uw toezegging van interesse, een opdrachtbevestiging ‘kapitaalvermindering middels statutenwijziging’ aan ter ondertekening;
 3. U retourneert de getekende opdrachtbevestiging per mail en wij noemen u ‘cliënt’;
 4. Cliënt levert aan:
  1. kopie geldig I.D.-bewijs van elke directeur/aandeelhouder;
  2. akte van oprichting c.q. statuten (en eventuele latere statutenwijzigingen);
  3. origineel aandeelhoudersregister;
  4. uittreksel UBO-register (of opgave UBO met bevestiging actuele UBO*);
  5. e-mailadres en telefoonnummer (mobiel) betrokkene(n)
 5. KCK levert aan:
  1. model balans- en continuïteitstoets;
  2. concept besluit BAVA;
  3. in te vullen UBO (PEP) -verklaring;
  4. factuur voor de werkzaamheden (tegen vooraf afgesproken vast tarief);
 6. Cliënt voert de balans- en continuïteitstoets uit (i.s.m. uw accountant of boekhouder) en mailt het getekende besluit naar KCK;
 7. Client voldoet de factuur van KCK;
 8. Cliënt ontvangt per mail een concept akte van statutenwijziging;
 9. Cliënt verleent schriftelijk goedkeuring op de conceptakte
 10. Client ontvangt een volmacht met digitale handtekeninglegalisatie via het platform van de notaris;
 11. Notaris passeert een kantoorakte van statutenwijziging;
 12. Cliënt ontvangt de gepasseerde akte en het bijgewerkte aandeelhoudersregister;
 13. Client doet terugbetaling aandelenkapitaal.
Back To Top