skip to Main Content

NIEUWE INTEGRAAL GEWIJZIGDE STATUTEN

De statuten van uw BV dateren van vóór de invoering van de Flexwet en zijn derhalve verouderd. De oude statutaire regels van uw BV kunnen u en uw BV in de weg zitten. Daarom is het raadzaam de statuten te wijzigen, ook om Flex-BV mogelijkheden te benutten.

 • Als de statuten van uw BV bepalingen van ‘oud recht’ bevatten, dan blijven die van toepassing na de invoering van de bepalingen van ‘regelend recht’ uit de Flexwet.
  Bijvoorbeeld: het maatschappelijk aandelenkapitaal staat nog in de statuten vermeld. Daarboven kunt u dan geen aandelen uitgeven.
 • Als de statuten van uw BV bepalingen van ‘oud recht’ bevatten, dan kan het zijn dat deze invoering van de bepalingen van ‘dwingend recht’ uit de Flexwet juist niet meer van toepassing.
  Bijvoorbeeld: dat er in dit kader een bepaling voorschrijft dat dividend direct mag worden uitgekeerd nadat de AVA daarover een besluit heeft genomen.
  Zie hierboven. De Flexwet schrijft namelijk dwingend voor dat de directie van de BV eerst goedkeuring moet geven. Als de oude statuten worden gevolgd kan dit leiden tot procedurefouten en privé-aansprakelijkheid.
 • Dan zijn er nog mogelijkheden van de Flexwet die alleen kunnen worden benut als dat in de statuten van uw BV staat.
  Bijvoorbeeld: in de statuten is een zogenaamde ‘lock-upregeling’ opgenomen, waarbij het de aandeelhouders verboden wordt om gedurende een bepaalde periode aandelen te verkopen.

Wanneer u ons kantoor een opdracht verstrekt om ten behoeve van een kapitaalvermindering een statutenwijziging door te voeren, dan worden de statuten volgens een standaard model aangepast zodat deze weer voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Let op: eventueel maatwerk uit de oude statuten verdwijnt hiermee en gewenst maatwerk in de nieuwe statuten dient u uitdrukkelijk vooraf te vermelden.

Hetgeen hierboven als mogelijk nadelig voor het niet aanpassen van statuten wordt beschreven geldt in principe ook voor het niet in lijn brengen van een aandeelhoudersovereenkomst met nieuwe wetgeving en/of statuten.

Back To Top